Buldan Havlu

Buldan havlu Buldan bezinden üretilen ve günümüzde yoğun ilgi gören, ünü dünyaya yayılmış olan bir üründür.

Buldan Denizli iline bağlı küçük bir ilçedir. Bu ilçeye has olan ve günümüzde ülkemizin dışında dünyaya yayılan kumaşları vardır. Buldan ilçesinin genel ekonomik kaynağı dokumacılıktır. İlçede hemen hemen her ailede tekstil ile uğraşan bir kişi vardır. Bunun en önemli sebebi ise bu yöreye ait ürünlerin rağbet görmesidir. Yöresel kumaşların geçmişten bugüne aynı şekilde üretimi yapısının bozulmasına engel olmuştur. Birçok farklı köklü yenilikler yapılmaya çalışılsa da ilkel yöntemler ile üretilen ürünlerin yerini bu yenilikler ile elde edilen ürünler tutamamıştır.

 

Buldan Havlusunun Özelliği

Buldan havlu dünyaca ünlü bir ürün olmaya bazı özellikleri sayesinde kavuşmuştur. Buldan havlusu da bu yörede üretilen birçok ürün gibi Buldan bezi kullanılarak üretilmektedir. Bahsedilen kumaşın insan sağlığına herhangi bir zararı olmaması, yüzde yüz pamuktan olması sebebiyle teri ve suyu emmesi oldukça önemli özelliklerdir. Bahsedilen kumaştan üretilen Buldan havlusu da bu özellikleri taşımaktadır. Suyu çok iyi emen Buldan kumaşının havlularda kullanılması sayesinde bu havluların hem yumuşak dokulu olması hem de suyu iyi emmesi sayesinde insanlara konfor sağladığı belirtilmelidir. Bahsedilen olumlu özellikler Buldan havlusunu hem ülkemizde hem de dünyada rağbet gören bir ürün haline getirmiştir. Günümüzde de bu ürüne olan ilgi hala devam etmektedir.

 

Buldan Kumaşından Elde Edilen Farklı Ürünler

Buldan havlu Buldan bezinden üretilen ve hem ülkemizde hem de dünyada oldukça ünlü bir üründür. Ancak belirtilmelidir ki Buldan bezinden üretilen tek ürün Buldan havlusu değildir. Bahsedilen kumaşın olumlu özellikleri ve insan sağlığına herhangi olumsuz bir etkisinin de olmaması sayesinde birçok alanda kullandığı belirtilmelidir. Hem giyim alanında kullanılan kumaş bununla beraber ev ürünlerinde de sıkça kullanılmaktadır. Buldan perde üretimi de bu kumaştan yapılmaktadır. Bunun gibi mendiller, sehpa örtüleri, peştamal ve daha birçok ürünün Buldan Kumaşından üretilmesi söz konusu olmaktadır. Kumaşın çeşitli alanlarda kullanılması sayesinde üretim neredeyse hiç durmamakta ve bölge halkı da bu ürün sayesinde geçimini iyi bir şekilde sağlamaktadır.

 

Buldan Kumaşının Bölge Halkı İçin Önemi

Buldan havlu ile beraber birbirinden farklı birçok ürünün üretildiği bu özle kumaş bölge halkı için oldukça değerlidir. Zira bölgenin genel geçim kaynağı dokumacılıktır. Dokumacılık alanında en önemli pay Buldan kumaşından üretilen ürünlere aittir. Bu sebeple bölge halkı için bu kumaşın değeri çok fazladır. Zira her yıl Buldan ilçemizde bu konuya ilişkin festivalleri düzenlenmesi de kumaşa verilen değeri gösterir niteliktedir. Yöresel bu ürün sayesinde dünyaya açılan bölge sakinleri ürüne olan sadakatini tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de göstermektedir. Buldan bezinden üretilen ürünlere karşı ilgi göz önüne alındığında bu durumun uzun bir süre daha devam edeceği söylenebilir.

 

Buldan Bezinin Tarihi Gelişimi

Buldan havlu konusunun ülkemizde ve dünyadaki ünü ile beraber Buldan bezinin tarihsel gelişimine de değinmek gerekmektedir.

Her yörede olduğu gibi Buldan ilçesinde üretilen bu özellikli kumaş oldukça eski dönemlere dayanan bir geçmişe sahiptir. Günümüzde dahi hemen her alanda kullanımı mümkün olan bu kumaş Osman Gazi döneminden bu yana kullanılmaktadır. Bahsedilen Osmanlı’nın Kuruluşu yıllarında ve sonrasında Buldan bezi şehzadelerin kıyafetlerinde ve saray üyelerinin birçok alandaki ihtiyaçlarına kullanılmaktaydı. Sonraki dönemlerde kullanım açısından rağbet gören ürün saray hanımlarının çeyizlerinde de sık bir şekilde kullanılmıştır. Birçok padişaha gömlek, birçok padişah kızı için ise gelinliklerin yapımında kullanılan bu köklü kumaş günümüzde de hala ilgi görmektedir.

Buldan havlu ürünüyle beraber birçok alanda kullanımı mümkün olan kumaşın tarihsel gelişimi hakkında en iyi bilgi müzelerdeki geçmiş dönemlerin kıyafet sergilerinden edinilecektir. Zira saray müzelerinde sergilenen kıyafetler dikkate alındığında Buldan kumaşından üretilen şalvarlar, gömlekler gibi birçok kıyafete rastlanılması söz konusu olacaktır. Bu durum kumaşın tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiyi bizlere vermektedir.

Buldan bezi tarihten bugüne gerçekleştirdiği gelişimi sayesinde günümüzde de birçok farklı alanda kullanılmaya devam etmektedir. Özellikle Buldan koltuk örtüsü, kıyafetler, peştamaller, mendiller Buldan kumaşının hayatınızda hala önemli bir yer tuttuğunu anlatan ürünlerdir.

 

Buldan Kumaşının Üretim Serüveni

Buldan havlu ile birlikte birçok alanda kullanılan kumaşların üretiminde yöreye ait birçok sır niteliğinde durum söz konusudur. Buldan masa örtüsü, havlu, giyim ürünleri gibi üretiminin çok geniş olduğu bu kumaşlar kendine has yöntemlerle meydana gelmektedir.

Buldan Kumaşının üretilmesine yüzde yüz pamuktan oluşan iplikleri kullanılması söz konusudur. Zaten bu kumaştan üretilen ürünlerin diğer kumaşlardan en önemli farkı da burada ortaya çıkar. Pamuk iplikler işlemler öncesinde farklı bir ayrıştırma işlemine tabi tutulmaktadır. Sonrasında her ustanın kendi sırrı olan özel boyalar elde edilmektedir. İplikleri boyanması için kullanılan bu boyalar ceviz yaprağı, mazı, soğan kökü gibi doğal ürünlerin bir araya getirilmesi ile oluşturulmaktadır. Doğal ürünler kullanılarak elde edilen boyalar her ustaya göre farklı sırlarla oluşturulduğundan yeminli boya olarak adlandırılmaktadır. Zira boyaların sırlarının kimseyle paylaşılmaması da söz konusudur.

Boyanan iplikleri doğal yöntemlerle kurutulması aşamasına geçilir. Bu aşamadan sonra yine ilkel yöntemlerle çıktık denilen araçlar sayesinde iplikler top haline getirilerek satılmaktadır. İplik üretimi sonrasında Buldan havlu gibi çok değerli ürünlerin üretimi için el tezgahlarına geçilir. Bahsedilen serüvenden geçen iplikler el tezgahlarında el emeği ile şekillendirilmekte ve talebe göre istenilen ürünler üretilmektedir. El tezgahlarında üretilen ürünlerin dayanıklı olması ve kumaşın olumlu özellikleri sayesinde elde edilen ürünlerin kullanım süresi de bir hayli uzun olmaktadır. Bahsedildiği şekilde tamamlanan süreç ile mucizevi ürünlerin elde edilmesi söz konusu olmaktadır.

× Bilgi ve Fiyat Alın