Buldan Havlu Fiyatları

Buldan havlu fiyatları bu alanda oldukça ünlü olan bu ürünü kullanmak isteyen kişilerce sürekli olarak araştırılmaktadır.

Buldan Denizli ilimizin küçük bir ilçesidir. İlçenin genel ekonomik kaynağı Buldan kumaşının sık olarak kullanıldığı dokumacılık faaliyetleridir. İlçe her ne kadar küçük olsa da üretimini gerçekleştirdiği ürünler sayesinde hem ülkemizde hem de dünyada oldukça ünlü bir konumdadır. Üretilen kumaşın tarihsel bağlantıları ve kullanım kolaylığı bu konuda öne çıkmasının en önemli sebebidir. Bu sebeple Buldan bezi ile birçok farklı türde ürünlerin üretilmesi söz konusudur. Denizli’nin tarihsel birçok yağı bulundurması ve turistik bölgeler sayesinde sürekli ziyaret edilişi Buldan kumaşının dünyaya yayılmasını kolaylaştıran en önemli etkendir.

 

Buldan Havlu Fiyatlarında Etkili Olan Değişkenler

Buldan havlu fiyatları birçok değişkene tabi olarak farklılık göstermektedir. Özellikle Buldan bezi üretimi konusundaki yöresel yöntemler fiyatlarda radikal etkiler barındırmaktadır. Fiyatlara olan etkilerin daha iyi anlaşılabilmesi açısından kumaşın üretim serüveni ve üretim esnasında verilen emeğin de değerlendirilmesi gerekir. Birçok ürünün üretilmesinde kullanılan kumaşın daha estetik hale getirilebilmesi için verilen emekler de fiyatlar üzerinde etkili olan bir başka husustur. Piyasada bulunan ve aynı kategoriye tabi olan ürünlerden Buldan kumaşı ile üretimi gerçekleştirilen ürünler arasında fiyat konusunda belirgin farklılıklar bulunabilmektedir. Ancak kumaşın sunduğu eşsiz deneyim oluşan fiyat farklılıklarını görmezden gelmek için tek başına yeterli olabilmektedir.

 

Buldan Kumaşının Kullanım Rahatlığı

Buldan havlu fiyatları konusunda en etkili husus olan Havlunun üretildiği kumaş çeşitli kullanım rahatlığı sunmaktadır. Öncelikle üretilen kumaşın üretimi esnasında yüzde yüz pamuk ipliklerinin kullanılması belirgin bir fark yaratmaktadır. Zira ev ürünler ile birlikte giyim açısından da kullanılan bu ürünler kumaşı sayesinde teri ve suyu kolayca emmektedir. Diğer ürünlerde olduğu gibi kıyafetin vücuda yapılmasından kaynaklanan rahatsızlıklar bu kumaşa üretilen kıyafetler için söz konusu değildir. Özellikle yaz aylarında teri emmesi sayesinde konforlu bir kullanım sağlamaktadır. Belirtilen kullanım rahatlığı sayesinde kullanıcıların tekrardan bu ürünleri tercih etme sıklığı da oldukça yüksektir.

 

Buldan Bezinden Üretilen Ürünler

Buldan havlu fiyatları ile ilgili değerlendirmelerin ardından bu kumaştan farklı ürünlerin üretilmesi konusuna da değinmek gerekir. Özellikle bölge halkı evlerinde birçok konuda Buldan kumaşından üretilmiş olan ürünleri kullanmaktadır. Buldan perde, peştamal, mendil, şal gibi ürünlerin üretilmesinde kullanılmaktadır. Zaman geçtikçe ürünün kullanım alanının genişlemesi de söz konusu olmaktadır. Bu sayede Buldan koltuk örtüsü üretiminde dahi kullanılmaktadır. Dünyaya açılan bu kumaş kişilerin özel isteklerine de karşılık vererek yerleşik olarak üretimi olmayan ürünlerin üretiminin yapılması da söz konusu olmaktadır. Çok uzun süredir üretilen bu ürünün yapısı genel olarak bozulmamış yalnızca dönemin gereklerine uyum sağlayarak üretilmeye devam edilmiştir. Özellikle yöre halkının kadınları bu kumaştan üretilen ürünlere kasnak kullanılarak işlemler yapmakta ve kişiselleştirmelerde bulunmaktadır.

 

Buldan Kumaşının Üretimi

Buldan havlu fiyatları kumaşın üretim serüveni incelendiğinde normal ürünlerden daha fazla miktarlarda olsa da normal karşılanmaktadır. Zira kumaşın üretimi aşamaları tamamen doğal yöntemlerin kullanılmasıyla gerçekleştirilmektedir.

İlk olarak yüzde yüz pamuk olan ipliklerin belirli işlemlerden geçirilmesi ve boyamaya hazır hale getirilmesi söz konusudur. Boyamaya hazır hale gelen iplikler her ustaya göre değişen sırlardaki doğal boyaların üretilmesi ye boyanacaktır. Boyalar sırları kimseye açıklanmayan mazı, ceviz yaprağı, soğan kökü ve benzeri ürünler kullanılarak üretilmektedir. Üretilen boyalar sırlarının açıklanmaması sebebiyle yeminli boya olarak adlandırılmaktadır. Bahsedildiği şekilde üretilen boyalar hazır halde bulunan iplikler in boylamasına kullanılır. Doğal olarak üretilen boyalarla boyanan iplikler yine doğal yöntemlerle kurumaya bırakılmaktadır.

Buldan havlu fiyatları konusunda etkili olan üretim aşaması buraya kadar titizlikle gerçekleştirilir. Boyanan ipliklerin doğal olarak kuruması sağlandıktan sonra yine ilkel yöntemlerden olan çıkrıklar ile top haline getirilmesi söz konusu olmaktadır. Bu aşama artık Buldan bezi üretiminin temel ürünü olan ipliklerin kullanıma hazır hale gelmesini ifade eder.

Tamamen doğal yöntemlerle boyanan ve kurtulan pamuk iplikler el tezgahlarında üreticinin hayal gücüne göre farklı ürünlere dönüştürülür. Buldan masa örtüsü, perdeler, koltuk ve sehpa örtüleri bu ürünlerden yalnızca birkaçıdır. Yine üretimi yoğunlukta olan havlular da bu şekilde elde edilmektedir. Üretim aşamasının yoğun çaba istemesi sebebiyle Buldan havlu fiyatları konusunda aşırılığın söz konusu olmadığı böylece gözler önüne serilmektedir.

 

Üretimde Fabrikalaşmanın Olmamasının Nedenleri

Buldan havlu fiyatları ile ilgili değerlendirmelerin ardından ürünlerin üretim aşamaları ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Üretim aşaması dikkatle incelendiğinde çok büyük bir çabanın söz konusu olduğu görülecektir. Bu çabanın bu denli yoğun olması insanların aklına üretimin otomatik makinelerle yapılmamasının sebebin ne olduğu sorusunu getirmektedir. Daha önce de olduğu gibi günümüzde de otomatik makinelerle üretim yapanlar olsa da bu tarz ürünlerin el tezgahında ki ürünlere göre daha az dayanıklı olması en büyük sorundur. Bununla beraber makineleşme sebebiyle ürünün doğal olma özelliği de kaybedilmektedir. Dolayısıyla günümüzde halen el dokuma tezgahlarında üretilen ürünler rağbet görmektedir.

 

Buldan Kumaşı Kültürünün Kalıcılığı

Buldan havlu fiyatları konusunda yapılan değerlendirmeler sonrasında tarihi Osmanlı devletinin kuruluşuna dayanan bu kültürün kalıcılığının nasıl sağlandığında da değinmek gerekir. Buldan bölgesinde hemen hemen her ev adeta küçük bir atölye niteliğindedir. Dolayısıyla her hane neredeyse Buldan kumaşının üretim aşamalarının tüm ayrıntılarını bilmektedir. Bu süreç asırlardır aynı şekilde devam etmiş ve bu bölgenin geçim kaynağının en önemli kalemi dokumacılık olmuştur. Bölgeye has uygulamalar sayesinde başka yerlerde üretilmeye çalışılan kumaşlar aynı deneyimi maalesef sunamamaktadır.

Küçük çocukların üretim aşamalarının içine doğması ve tüm bu süreçleri çekirdekten itibaren ayrıntılı olarak öğrenmesi bu kültürün kalıcılığı açısından en önem etken olmaktadır.

× Bilgi ve Fiyat Alın